Olympica

Kvalitetsarbete

För att varje elev ska kunna nå de uppsatta kunskapsmålen arbetar vi med ett systematiskt kvalitetsarbete där elevens prestationer följs upp enligt ett visst schema. Kunskapsmålen presenteras i vår lärplattform Infomentor.

S = Skolledning L = Lärare

Lärarna följer detta årshjul, med att på en given tidpunkt genomföra arbeten som; mitterminsanalys, utvärderingar vid terminsavslut osv. Rektor, som är ytterst ansvarig för den pedagogiska verksamheten, genomför lektionsobservationer och utvecklar undervisningen tillsammans med lärarna.