Olympica

Olympicas ledstjärnor

Olympica bidrar till en bättre värld genom att driva skolor och förskolor med hög kvalitet. Vi arbetar med fokus på våra fyra ledstjärnor: kunskap, kvalitet, rörelse och hjärta.

Kunskap

Kunskap

Vårt viktigaste uppdrag är lärande och kunskap. Därför är trygghet, lugn och studiero vårt fokus när vi stöttar och utmanar ditt barn att nå sin fulla potential.

Kvalitet

Kvalitet

När vi utför vårt uppdrag så gör vi det med kvalitet. Det innebär att alltid vara noggrann, målmedveten och att hålla sina löften. Genom hela vår verksamhet från förskolan, skolan och till fritidshemmet.

Rörelse

Rörelse

Vår profil är idrott, lek och rörelse. Det visar sig genom extra idrott i skolan samt många utelektioner. Det är vetenskapligt bevisat att vi tar till oss kunskap bättre om vi också rör på oss – spring i benen är bra för hjärnan! Att må bra innebär en sund själ i en frisk kropp och att orka livet ut.

Hjärta

Vi har vårt uppdrag och vi tar profilen och kvalitetsarbetet som en ledstång. Oavsett vad vi gör så gör vi det med hjärta och värme. Att ha ett stort hjärta innebär att behandla varandra med respekt, tolerans och värme i ord och handling. Det ger en trygg ram. Trygga barn lär sig bäst!