Olympica

Olympicas ledstjärnor

Olympica sträver att bidra till en bättre värld genom att driva skolor och förskolor med hög kvalitet. Vi arbetar med fokus på våra fyra ledstjärnor: kunskap, kvalitet, rörelse och hjärta.

Kunskap

Kunskap

Vårt viktigaste uppdrag är lärande och kunskap. Vårt fokus är att stötta och utmana ditt barn att nå sin fulla potential.

Kvalitet

Kvalitet

Olympica arbetar kontinuerligt och systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Att säkerställa hög kvalitet samt att utvecklas är viktigt för oss.

Rörelse

Hälsa

Rörelse och aktiviteter utomhus är extra viktigt för oss på Olympica. Vår profil är ”idrott, lek och rörelse” och genomsyrar all vår verksamhet.

Hjärta

Värdegrundsarbetet genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar med medmänsklighet, respekt, att lyssna, att våga uttrycka sina åsikter, inflytande och delaktighet.