Olympica

Kvalitetsarbete

För att varje elev ska kunna nå kunskapsmålen i läroplanen arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete där elevens kunskapsutveckling följs upp enligt ett schema. Kunskapsmålen presenteras i vår lärplattform Infomentor.

S = Skolledning L = Lärare

Våra lärare följer detta årshjul för att på givna tidpunkter genomföra arbeten som; mitterminsanalys, utvärderingar vid terminsavslut osv. Rektor, som är ytterst ansvarig för den pedagogiska verksamheten, genomför lektionsobservationer och utvecklar undervisningen tillsammans med lärarna.