Olympica

Kvalitetsarbete

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör så samt vad det leder till. För att främja alla barns och elevers utveckling samt lärande är det viktigt att ha ett fungerande kvalitetsarbete. Genom att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete synliggörs kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet utförs på våra förskolor, skolor och fritidshem. Det är rektorn som är ansvarig och all personal medverkar i arbetet. Vårdnadshavarna tar del av vårt kvalitetsarbete i digitala lärplattformar.