Olympica

Värdegrund

Det ska kännas bra i magen att gå till förskolan och skolan

Värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör, både utbildning och undervisning. Barn och elever ska känna sig trygga och respekterade. Det ska kännas bra i magen att gå till förskolan och skolan. Vi arbetar med medmänsklighet, respekt, att lyssna, att våga uttrycka sina åsikter och funderingar, inflytande och delaktighet samt att se till att ha en tillgänglig lärandemiljö.

Att behandla varandra med respekt och att använda ett vårdat språk är en viktig del i vår verksamhet. Vi tar av oss ytterskor, kepsar, huvor och ytterjackor när vi är inomhus. Vi jobbar ständigt för att skapa ordning och studiero.

Vi lägger också extra tyngd vid att jobba med värdegrundsarbetet med extra lektionstid för ämnet, vilket resulterar i en god arbetsmiljö för våra barn och elever. Som vårdnadshavare är du mycket viktig i detta arbete och tillsammans med ditt barn fyller ni i vårt förväntansdokument inför läsårsstart. Vi har då ett gemensamt förhållningssätt och en förståelse för skolans regler både i skolan och hemmet.