Olympica

Skålö

Olympicaförskolan Skålö ligger i den lugna byn Skålö. Det finns stora naturområden runt förskolan som borgar för fina utevistelser. Förskolan har två avdelningar och det går 35 barn här. Den är belägen i två hus (Norrgården och Sörgården) med en liten byväg som går emellan i sann ”Bullerbyanda”. Bredvid förskolan ligger Olympicaskolan Skålö 

I den vackra gamla skolbyggnaden från början av 1900-talet ligger Olympicaskolan Skålö.  Det finns stora naturområden runt skolan som borgar för fina utevistelser, exempelvis sker alla idrottslektioner utomhus. Skolan kommer ha till hösten 97 elever i årskurserna F-6. Sommaren 2023 byggs skolan ut för att kunna ta emot alla 97 elever (tidigare har det gått cirka 55 elever här).  Bredvid skolan ligger Olympicaförskolan Skålö.