Olympica
Olympicaskolan barn idrott
Välkommen till Olympicaskolan!

Olympicaskolan i Hedemora

På skolan i Hedemora kan ditt barn gå från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Skolan har funnits i 20 år. Självklart står vår profil; idrott, lek och rörelse högt på agendan även här. Vi fortsätter att jobba med detta viktiga tema, som i sin tur främjar kunskapsutveckling hos eleverna. 

Aktivitetsdagar med lång vandring/cykling/skridskoåkning/joggning varvas med det dagliga arbetet i klassrummen. Extra idrott står på schemat och vårt mål är att det ska vara idrott och rörelse på schemat varje dag. Kunskapskraven läggs in i infomentor och där kan varje vårdnadshavare följer sitt barns utveckling och vi arbetar kontinuerligt med att ständigt höja vår kvalité och bli lite vassare.

Skolgården är stor och inbjudande och den närbelägna ”skolskogen” används flitigt av eleverna. Här byggs det kojor, pinnar och kottar samlas och stenar läggs i fina högar. Gungor och klätterställningar ger den extra utmaning till en givande rast eller fritidsaktivitet som barn så väl behöver. Långa promenader till biblioteket för att låna böcker eller till simhallen är standard, därför är det av yttersta vikt att du och ditt barn är införstått med att vi rör oss extra mycket under en skoldag hos oss. 

I klassrummen håller vi på ordning och reda. Eleverna ställer upp på rad innan de går in. Vi hälsar och samlar in alla mobiler. På högstadiet sker detta inför varje lektion och på låg- och mellanstadiet arbetar vi mobilfritt under hela skoldagen. Ytterkläder, skor, kepsar och huvor tas av när vi är inomhus. Vårt fokus är självklart att undervisa och vi är måna om att ha en bra kontakt med hemmen så att vi kan ha den fina skolmiljö som varje barn förtjänar. 

Skolan i Hedemora är vår största enhet med över 300 elever. Vi har växt eftersom söktrycket på vår verksamhet har varit mycket högt. För att ge en bra undervisning i en fungerande miljö har vi under sommaren 2020 utökat lokalerna samt fortsatt att renovera och rusta upp befintliga lokaler. 

Skolmaten lagas i det egna tillagningsköket på skolan.

 

Se gärna våra korta filmer som visar upp lite av vår verksamhet i skolan

Lyssna gärna när Erica Drugge berättar om hur det är att gå i Förskoleklass hos oss

Här berättar Rikard Flordian om hur det är att gå på Olympicaskolan i Hedemora samt lite mer om hur det är för de äldre eleverna.

Aktuellt från Olympica

Följ Olympicaskolan i Hedemora
Olympicaskolan med idrott, lek och rörelse