Olympica

Att gå på Olympica

Alla Olympicas skolor och förskolor kännetecknas av en stark profil inriktad på idrott, lek och rörelse. Att gå på Olympica innebär mer fysisk aktivitet, gärna utomhus när det passar.   

Olympicaförskolan

På förskolan håller vi lek och rörelseprofilen levande som en genomgående aktiv röd tråd. Vi arbetar med olika teman och en stor del av dagen är vi utomhus. Om temat är matematik så kan barnen t ex räkna kottar och lägga mönster ute i naturen. På förskolan i Leksand åker de äldre barnen skridskor i hockeyarenan regelbundet och i Täby är Knytte och Mulle populära inslag. I övrigt så har vi på flera förskolor elcyklar med plats att ta fyra barn per gång och därmed kan lite längre utflykter genomföras.   

Vi arbetar aktivt med att uppgradera och hålla en pedagogiskt bra innemiljö för att stimulera barnen även när de är inomhus. Läs mer på respektive förskola så får du en uppfattning om hur det kan se ut.

Olympicaskolan

På skolan har vi många aktiviteter som sker utomhus och vi har extra lektioner i idrott. I vår profil ”idrott, lek och rörelse – såväl inne som ute”, förenas nytta med nöje. I dagens samhälle blir detta extra viktigt, eftersom många barn rör sig allt mindre. Elever som rör sig mycket, har lättare att ta till sig kunskap och fokusera på skolarbetet. Vi är också måna om att så mycket idrott som möjligt sker utomhus, under hela läsåret. Detta i sin tur ger en stärkt identitet.   

På låg- och mellanstadiet jobbar vi helt mobilfritt och samlar in alla mobiler vid skoldagens början. På högstadiet lämnas mobilen in i samband med varje lektion.  


Kunskap, kvalitet, rörelse och hjärta

Olympicas grundkoncept som går igen i allt utgår från de fyra ledstjärnorna kunskap, kvalitet, rörelse och hjärta.

Det är en ära att få vara med och fylla våra elevers ryggsäckar inför livet med kunskap, gott beteende och mycket glädje.
/Gunilla Lidman Henningsson, pedagog