Olympica

Hedemora

Olympicaförskolan Hedemora ligger vackert med fina lekytor utomhus och närhet till skogen. Förskolan har fyra avdelningar med plats för 110 barn. Det är Olympicas största förskola. Bredvid förskolan ligger Olympicaskolan Hedemora. Förskolan har under några år renoverats samt flyttats till att vara i en och samma byggnad istället för att vara utspridd på tre olika. 

Olympicaskolan Hedemora öppnades år 2000 och är Olympicas största skola. Skolan har renoverats och byggts ut i etapper för att ge möjlighet till bättre undervisningsytor. Skolgården ligger i anslutning till skogen och bjuder in till full aktivitet under varje rast. Från och med höstterminen 2024 planerar skolan att bedriva undervisning för elever åk F-6.