Olympica

Hedemora

Olympicaförskolan Hedemora ligger vackert med fina lekytor utomhus och närhet till skogen. Förskolan har fyra avdelningar och till hösten 2023 kommer 110 barn gå här. Det är Olympicas största förskola. Bredvid förskolan ligger Olympicaskolan Hedemora. Förskolan har under några år renoverats samt flyttats till att vara i en och samma byggnad istället för att vara utspridd på tre olika. 

Olympicaskolan Hedemora har en stor skolgård i anslutning till skogen där det är full aktivitet varje rast. Det går 306 elever på skolan i årskurserna F-9. Det är Olympicas största skola som öppnades 2000. Skolan har renoverats och byggts ut i etapper och i sommar (2023) byggs skolan ut ytterligare för att ge möjlighet till bättre undervisningsytor.