Olympica

Olympicas profil

Olympicas profil är ”idrott, lek och rörelse”. Vår profil genomsyrar all vår verksamhet, både i förskolan och på skolan, genom att ha många aktiviteter utomhus samt extra mycket inslag av rörelse som sker på ett lekfullt sätt. Naturen är en naturlig del av allt vi gör och den bidrar till en utvecklande lärmiljö för barn och elever.  

Som pedagog hos oss arbetar du med vår profil genom till exempel rörelsepass, använder naturmaterial i undervisning, utflykter, morgonpromenader eller undervisning i utomhusklassrum. Tillsammans med barn och elever utforskar ni närmiljön. Rörelseglädjen är alltid i fokus!  

Olympica anordnar diverse aktivitetsdagar och aktiviteter utifrån profilen. Duathlon, Olympicaspelen, skogsdagar, hinderbanor, discoraster och uppdragskort är några exempel på uppskattade aktiviteter!