Olympica
Välkommen till Olympicaförskolan!

Olympicaförskolan i Marnäs

Olympicaförskolan Marnäs är vår nya förskola som öppnar augusti 2023. Marnäs är en stadsdel i Ludvika som ligger både centralt men ändå naturnära. Det blir plats för 54 barn på den nya förskolan. Vi är just nu inne i ett intensivt arbete för att kunna slå upp portarna till hösten, samt anställa personal.

Med läroplanen som grund planeras teman in utifrån barnens intressen och behov. Matematik, språk, naturvetenskap med mera vävs dagligen in i undervisningen. I leken får barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper och öva de sociala koderna.

Hos oss på Olympica är idrott, lek och rörelse vår profil. Därför är vi ute till stor del samt att vi går till skogen och har olika rörelselekar, såsom hinderbanor och yoga – såväl inne som ute.

Vi lägger stor vikt vid att alla pedagoger ska delta i utformningen av utbildningen så att barnen kan utvecklas med nyfikenhet, utforskande och glädje. Trygga och nyfikna barn är några av förutsättningarna för kunskap. Hos oss har vårdnadshavarna möjlighet att följa barnets utveckling genom en lärplattform.

 

Vill du att ditt barn ska gå på Olympicaförskolan Marnäs?

Ansök om plats till Olympicaförskolan Marnäs

Olympicaförskolan Marnäs planeras öppna i augusti 2023. Varmt välkommen att ansöka om plats på länken nedan.

Jobba hos oss

Förskollärare Olympicaförskolan Marnäs

Som legitimerad förskollärare har du, tillsammans med arbetslaget, ansvar för den pedagogiska undervisningen och att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande utifrån förskolans läroplan. Du har viljan att prova och utveckla nya arbetsmetoder samt förmågan att engagera barnen till en lärorik och kreativ undervisning i samarbete med arbetslaget och i dialog med vårdnadshavare. Vi söker dig som har en syn på att barnet kan själv om vi ger barnet möjligheter och utmaningar. Vårt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla barn, där vi erbjuder barnen en spännande och kreativ miljö.

Kontakta rektor Carola Michealsdotter på carola.michaelsdotter@olympica.se eller på 0225-256565.

Jobba med oss

Är du intresserad av att börja på jobba på Olympica? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Aktuellt från Olympica

  • Filmer
    Under läsåret 20/21 åkte vi ut och filmade i våra verksamheter. Kika gärna på våra filmklipp under respektive skola och...
Följ Olympicaförskolan i Marnäs
Olympicaskolan med idrott, lek och rörelse