Olympica

Om Olympica

Olympica bedriver förskolor och skolor i Hedemora, Håksberg, Marnäs, Skålö, Gagnef, Leksand och Täby. Totalt har vi över 750 barn och elever inskrivna i våra verksamheter, vilket borgar för en hög kvalitet samt en stor möjlighet att hjälpas åt att utveckla våra olika enheter. 

Vi vill sticka ut och vara lite extra vassa. Därför har vi höga förväntningar på alla barn och att ditt barn och ska nå kunskapskraven och de uppsatta målen. Ett aktivt arbete med läroplanen för såväl förskola, skola och fritidshem säkerställer att ditt barn får den bästa utbildningen. Vårt gemensamma förhållningssätt formar barnens självbild, självtillit och självförtroende i positiv riktning. Vår profil är ”idrott, lek och rörelse”, något som grundaren av Olympica, Lillemor Gunnarsson, hade som ledstjärna när hon startade upp skolan i Hedemora 2000. Vi har valt att fortsätta detta arbete och tankesätt. Idag genomsyrar extra rörelse och ett stort engagemang för värdegrundsarbetet alla våra skolor och förskolor.

Flera orter i mellersta Sverige

Olympica erbjuder en kontinuitet i barnets utbildning. I Hedemora finns en förskola och en skola årskurs F-6. I Skålö finns en förskola och en skola årskurs F-6. I Håksberg finns en förskola och en skola årskurs F-6. Vidare bedriver Olympica förskola i Gagnef, Leksand, Täby och Marnäs. Allt detta görs med värme och ett gott hjärta.

Platsgaranti 

På de orter som vi har både förskola och skola är ditt barn som går på Olympicaförskolan garanterad en plats när det är dags för förskoleklass. Förskolan har syskonförtur för inskrivna förskolebarn annars gäller ködatum. Orter där vi har både förskola och skola lägger vi stor energi på att överlämningarna mellan de olika skolformerna fungerar bra. Våra förskolor, där vi inte har en av våra skolor intill, har vi arbetat fram arbetssätt så att barnen får bra start på den nya skolan. 

Inom Olympica är ledningen engagerad och närvarande i verksamheten. Alla vi som arbetar bidrar på olika sätt, tillsammans skapar vi en helhet.
/Ida Sjöblom, förskollärare Hedemora