Olympica
Olympica 20 år
20 år med Olympica

Olympicas första 20 år

År 2000 startades Olympicaskolan i Hedemora av tre eldsjälar, med Lillemor Gunnarsson i spetsen. Grundfilosofin i skolverksamheten för de första 20 åren har alltid varit att arbeta med extra idrott, lek och rörelse samt värdegrundsarbetet. 2016 bytte Olympica ägare. I samband med övertagandet kom även två förskolor i Täby och en i Leksand med och utvecklas under Olympicas filosofi. Se milstolpar från dessa 20 år nedan under Läs mer.

2000 startades Olympicaskolan i Hedemora med sina 28 elever. Skolan växte och utvecklades och förfrågan om att ordna förskoleplatser kom, varpå det sattes upp förskoleavdelningar, även andra orter än Hedemora tillkom. Grundfilosofin i skolverksamheten har varit att arbeta med extra idrott, lek och rörelse samt värdegrundsarbetet.

2006 blev den vackra skolan i Skålö, strax utanför Vansbro, en Olympicaskola.

2007 startades förskolan i Skålö och Hedemora.

2016 i september bytta Olympica ägare. De förskolor som redan fanns med vid övertagandet; Arenans förskola i Leksand samt Askens Montessoriförskola i Täby Centrum och Bylegårdens förskola i Täby Kyrkby byter i samband med jubiléet namn och blir också de Olympicaförskolor. .

2019 tillkom skolan i Håksberg utanför Ludvika och samma år startades Olympicaförskolan i Gagnef.

2020 från 28 elever 2000 är vi idag tre skolor och sex förskolor mer än 750 elever och barn inskrivna.

 

Rikard Floridan Olympica

Några ord från Rikard Floridan

Med 16 års erfarenhet av att jobba på Olympica och numera skolchef över våra tre skolor samt rektor i Hedemora och nytillkomna Håksberg.

Hur verksamheten har utvecklats

Verksamheten har utvecklats i många avseenden. Framförallt har vi många fler elever nu än för 16 år sedan och så klart en större personalstyrka. Vi har alltid haft en fantastisk personalgrupp och fantastiska elever på skolan. Jag känner mig väldigt stolt över verksamheten och jag vill passa på att lyfta vårt kvalitetsarbete. Vi har arbetat hårt de sista tre åren för att skapa och förfina ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete. Vi har tagit fram en strukturerad och tydlig modell vilket skapar en större medvetenhet om vad vi är bra på men också vad vi behöver justera för att bli ännu bättre på. Vårt arbete ökar möjligheterna att tillsammans i lärarkollegiet fokusera på framgångsrik undervisning och ökad kunskapsutveckling för våra elever.

Vad tar vi med oss in i framtiden

Skolan är oerhört viktig för att nå en god kunskapsutveckling. Det är också en plats för våra elever där de spenderar den största delen av sin tid. Vi i skolan har en stor uppgift att tillsammans med vårdnadshavare och samhället i stort ge våra barn och ungdomar goda förutsättningar genom att vara goda vuxna föredömen.

Vad är det som är roligast med jobbet?

Det roligaste med mitt jobb är att vara en del i ett hårt arbetande kollegium som strävar mot att skapa positiva förändringar. Det finns ett alltid ett stort driv att nå ett steg längre. Att få se elever och personal lyckas och de effekterna som följer med deras hårda arbete är nog det bästa. Det är verkligen starka krafter som skapas när elever och personal hittar rätt former för att arbeta tillsammans mot samma mål.

 

Annika Theander OlympicaTankar från Annika Theander

11  års erfarenhet med att arbeta på Olympica och sedan tre år tillbaka rektor för både förskolan och skolan i Skålö.

Hur verksamheten har utvecklats

Jag känner att vi har utvecklats och fortfarande utvecklas mot att bli skickligare på att bedriva bra utbildning för våra elever. Att det ska kännas bra i magen att gå till skolan är för oss en självklarhet, det har det alltid varit för personalen i Skålö. Utan att lägga ner mindre arbete på det har vi ändå lagt i en växel till vad gäller kunskapsbiten.

Vad vi tar med oss in i framtiden

Vi ska sträva efter att alla elever får en bra grund att stå på, både kunskapsmässigt och socialt. Vi ska se till att våra lärare är professionella på båda dessa viktiga bitar.

Det roligaste med jobbet

MÖTET MED ELEVERNA😊😊. Att arbeta för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt😊

 

Skålö har den röda tråden till åk 6

I Skålö finns dynamiken med de två förskoleavdelningarna i närheten av skolbyggnaden. På så vis finns möjlighet att bygga på en röd tråd från förskolan och in i skolan. Det blir en naturlig övergång för våra förskolebarn när det blir dags för skolan. Vi jobbar mycket med pedagogiken i förskolan, tillsammans med aktiviteter i vår fina utemiljö och jag tycker att det är så stimulerande att se barnen hela vägen från det de är 1 år tills de lämnar oss i åk 6, avslutar Annika Theander.

Att få se elever och personal lyckas och de effekterna som följer med deras hårda arbete är nog det bästa. Det är verkligen starka krafter som skapas när elever och personal hittar rätt former för att arbeta tillsammans mot samma mål.
/Rikard Floridan, Rektor Hedemora och Håksberg
Det roligaste med jobbet är MÖTET MED ELEVERNA! Att arbeta för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt!
/Annika Theander, Rektor i Skålö