Olympica
Olympicaförskolan
Välkommen till Olympicaförskolan!

Olympicaförskolan i Hedemora

Förskolan i Hedemora har 5 st avdelningar: grön, lila, röd, gul och blå. Vi har ca 120 barn som går på de olika avdelningarna och när det är dags för att börja i förskoleklass så har ditt barn garanterat en plats i förskoleklassen på skolan. Miljön kring de olika avdelningarna inbjuder till kvalitativ uteaktivitet. Vi har också två elcyklar med 4 st sitsar. På dessa cyklar kan vi ta oss runt med barnen och göra lite längre utflykter, vilket är uppskattat av såväl barn som personal.

Inomhusmiljön är genomarbetad och vi använder pedagogiska redskap med hög kvalitet.

Vi arbetar efter läroplanen och arbetar med olika teman. Ett tema kan t ex vara matematik. Då lär sig barnen olika geometriska former som cirkel, rektangel och kvadrat. När det sedan blir dags att handskas med sådana begrepp i skolan är de redan bekanta med dem och vad de innebär.

Trygghet och harmoni går som en röd tråd genom hela verksamheten. I en miljö där barnen trivs och är trygga utvecklas de bäst. Samtidigt är det också skönt för föräldrarna att veta att barnet har det bra där de är på dagarna.

Maten lagas i det närbelägna Haggårdsköket.

Inom Olympica är ledningen engagerad och närvarande i verksamheten. Jag tycker om att kommunikationsvägarna är korta och att alla medarbetare oavsett yrkeskategori kan samverka och samtala kring vårt viktiga uppdrag. Alla vi som arbetar bidrar på olika sätt, tillsammans skapar vi en helhet.
/Ida Sjöblom, förskollärare Hedemora

Jobba med oss

Aktuellt från Olympica

  • Namnbyte på Asken och Bylegården i Täby
    Förskolorna Askens Montessoriförskola och Bylegårdens förskola i Täby följde med in i Olympicas organsiation i samband...
  • Fler förskoleplatser i Hedemora
    I januari 2020 utökade vi vår verksamhet med ytterligare 50 platser. Vi öppnade avdelningarna Gul och Blå. Detta innebä...
Följ Olympicaförskolan i Hedemora
Olympicaskolan med idrott, lek och rörelse