Olympica

Kontakta Olympicaskolan Skålö

Har du frågor eller funderingar om Olympicaskolan Skålö? Hör av dig till oss! Maila info@olympica.se

Hitta kontaktuppgifter

Olympicaskolan Skålö
Fritidshem
Sörgården
Norrgården
Skoladministratör
Rektor förskola & skola

Här hittar du kontaktformuläret

Vanliga frågor

Här finns svaren på allt ni undrat över, någonsin.
 • - Hur har du utvecklats av att jobba på Olympica? + -

  På Olympica är det högt i tak och nära till ledning/beslutsfattare. Jag har jobbat på förskolan, i förskoleklass samt på fritids under mina år här. På så vis har jag kunnat utvecklas utan att byta arbetsgivare!

 • - Vad är det som är roligast med jobbet? + -

  Ett av mina roligaste uppdrag är att utveckla och genomföra simundervisning för eleverna på skolan. Detta går hand i hand med vår rörelseprofil. Som pedagog på Olympica gör du därmed en viktig insats i barnens fortsatta hälsa eftersom allt fler barn rör sig mindre. Elever som rör sig mycket, har lättare att ta till sig kunskap och fokusera på skolarbetet. Vi är också måna om att så mycket idrott som möjligt sker utomhus, under hela läsåret. Detta i sin tur ger en stärkt identitet.

  Det jag också värdesätter mycket högt är flexibiliteten och samarbetet mellan kollegor. Här hjälps vi åt mellan förskoleavdelningar eller mellan årskurser, allt för att arbetet både ska flyta på och samtidigt vara roligt, avslutar Ann Nilsson.

 • - Vad jobbar du med långsiktigt? + -

  Att vi ska sträva efter att alla elever och barn får en bra grund att stå på, både kunskapsmässigt och socialt. Vi ska se till att våra lärare är professionella på båda dessa viktiga bitar.

 • - Vad är det som är roligast med jobbet? + -

  Mötet med eleverna! Att arbeta för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt. I Skålö finns dynamiken med de två förskoleavdelningarna i närheten av skolbyggnaden. På så vis finns möjlighet att bygga på en röd tråd från förskolan och in i skolan. Det blir en naturlig övergång för våra förskolebarn när det blir dags för skolan. Vi jobbar mycket med pedagogiken i förskolan, tillsammans med aktiviteter i vår fina utemiljö och jag tycker att det är så stimulerande att se barnen hela vägen från det de är 1 år tills de lämnar oss i åk 6.

 • - Hur har verksamheten utvecklats? + -

  Jag känner att vi har utvecklats och fortfarande utvecklas mot att bli skickligare på att bedriva bra utbildning för våra elever. Att det ska kännas bra i magen att gå till skolan är för oss en självklarhet, det har det alltid varit för personalen i Skålö. Utan att lägga ner mindre arbete på det har vi ändå lagt i en växel till vad gäller kunskapsbiten.

 • - Vad jobbar du med långsiktigt? + -

  Skolan är oerhört viktig för att nå en god kunskapsutveckling. Det är också en plats för våra elever där de spenderar den största delen av sin tid. Vi i skolan har en stor uppgift att tillsammans med vårdnadshavare och samhället i stort ge våra barn och ungdomar goda förutsättningar genom att vara goda vuxna föredömen.

 • - Vad är det som är roligast med jobbet? + -

  Det roligaste med mitt jobb är att vara en del i ett hårt arbetande kollegium som strävar mot att skapa positiva förändringar. Det finns alltid ett stort driv att nå ett steg längre. Att få se elever och personal lyckas och de effekterna som följer med deras hårda arbete är nog det bästa. Det är verkligen starka krafter som skapas när elever och personal hittar rätt former för att arbeta tillsammans mot samma mål!

 • - Hur har verksamheten utvecklats? + -

  Verksamheten har utvecklats i många avseenden. Framförallt har vi många fler elever nu än för 16 år sedan och såklart en större personalstyrka. Vi har alltid haft en fantastisk personalgrupp och fantastiska elever på skolan. Jag känner mig väldigt stolt över verksamheten och jag vill passa på att lyfta vårt kvalitetsarbete. Vi har arbetat hårt de sista tre åren för att skapa och förfina ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete. Vi har tagit fram en strukturerad och tydlig modell vilket skapar en större medvetenhet om vad vi är bra på men också vad vi behöver justera för att bli ännu bättre på. Vårt arbete ökar möjligheterna att tillsammans i lärarkollegiet fokusera på framgångsrik undervisning och ökad kunskapsutveckling för våra elever.

 • - Hur går jag till väga om jag vill jobba på Olympica? + -

  Antingen så svarar du på en annons som vi har ute eller så skickar du in en spontanansökan till respektive skolledare för den verksamhet som du är intresserad av. Du kan också skicka en allmän ansökan för flera skolor/förskolor. Då skickar du den till info@olympica.se. Kom ihåg att ange vilken ort som det gäller och om det är skola eller förskola.

 • - Har man platsgaranti på skolan om man redan går på förskolan? + -

  Ja, alla barn som går på en Olympicaförskola där det också finns en Olympicaskola har automatiskt platsgaranti när det blir dags för förskoleklass.

 • - När kan man ansöka till förskolan? + -

  Du kan ansöka till förskolan så snart som ditt barn är fött och har ett personnummer.

 • - Hur fungerar det med skolskjuts? + -

  Vi jobbar för att alla barn ska ha rätt till skolskjuts oavsett vilken skola de har valt. Det är dock upp till varje kommun att bestämma om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte, eftersom vi endast utför utbildningsuppdraget. Du ansöker direkt hos kommunen. Om du vill ha hjälp med dina frågor angående skolskjuts så kontaktar du huvudman: Åsa Ahlgren Peters på asa.ahlgren.peters@olympica.se.

 • - Hur gör jag om vi bor i en annan kommun än den förskolan/skolan ligger i? + -

  Vi kan ta emot barn oavsett vilken kommun som barnet är skrivet i. Kontakta vår skolledning om din kommun säger något annat.

 • - Vad innebär syskonförtur? + -

  Syskonförtur innebär att om du har ett barn som redan går på en av våra förskolor eller skolor så har barnets syskon automatiskt förtur.

 • - Hur ansöker man smidigast? + -

  Du ansöker smidigast här på vår hemsida under ansök. Välj sedan om det är till förskola eller skola.

  Hör av dig till oss om du har funderingar kring ansökningsprocessen, du hittar kontaktuppgifter under kontakt.

 • - När kan man ansöka till skolan? + -

  Du kan söka till skolan så snart ditt barn har fått ett personnummer. Allra säkraste sättet för att få en plats till skolan är i de fall då vi även har en förskola i samma kommun, att ditt barn börjar hos oss redan i förskolan. I annat fall så gäller principen så tidigt som du vill/kan.