Olympica

Värdegrund

Allas barn

Hur skapar vi en miljö där vi har trygga barn?

Att behandla varandra med respekt och att använda ett vårdat språk är en viktig del i vår verksamhet. Det ska kännas bra i magen att gå till förskolan/skolan. På skolan tar vi också av oss ytterskor, kepsar, huvor och ytterjackor när vi är inomhus. Vi står på led och hälsar på respektive lärare när vi går in för att ha lektion och vi jobbar aktivt med att använda ett vårdat språk, allt för att skapa ordning och studiero.

Vi lägger också extra tyngd vid att jobba med värdegrundsarbetet med extra lektionstid för ämnet, vilket resulterar i en god arbetsmiljö för våra barn och ungdomar. Som vårdnadshavare är du mycket viktig i detta arbete och tillsammans med ditt barn fyller ni i vårt förväntansdokument inför läsårsstart. Vi har då ett gemensamt förhållningssätt och en förståelse för skolans regler både i skolan och hemmet.