Olympica

Kontakta Olympicaförskolan Täby kyrkby

Har du frågor eller funderingar om Olympicaförskolan i Täby kyrkby? Hör av dig till oss nedan.

Hitta kontaktuppgifter

Junibacken
Bullerbyn
Adress Täby Kyrkby
  • Bylegårdsvägen 45-47
Isabella Herrström

Här hittar du kontaktformuläret

Vanliga frågor

Här finns svaren på allt ni undrat över, någonsin.
  • - Hur går jag till väga om jag vill jobba på Olympica? + -

    Antingen så svarar du på en annons som vi har ute eller så skickar du in en så kallad spontanansökan till respektive skolledare för den verksamhet som du är intresserad av. Antag att du vill jobba på vår förskola i Skålö, Vansbro kommun. Då går du in på vår sida under Skålö och sedan skickar du mail till oss. Du kan också skicka en allmän ansökan för flera skolor/förskolor. Då skickar du den till info@olympicaskolan.com. Kom ihåg att ange vilken ort som det gäller och om det är skola eller förskola.

  • - Har man platsgaranti på skolan om man redan går på förskolan? + -

    Alla barn som går på en Olympicaförskola där det också finns en Olympicaskola har automatiskt platsgaranti när det blir dags för förskoleklass.

  • - När kan man ansöka till förskolan? + -

    Du kan ansöka till förskolan så snart som ditt barn är fött och har ett personnummer.

  • - Hur fungerar det med skolskjuts? + -

    Vi jobbar för att alla barn ska ha rätt till skolskjuts oavsett vilken skola de har valt. Det är dock upp till varje kommun att bestämma om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte, eftersom vi endast utför utbildningsuppdraget. Du ansöker direkt hos kommunen. En tumregel är att om anvisad skola ligger längre bort än Olympicaskolan så kan det gå vägen. Om du vill ha extra hjälp med dina frågor angående skolskjuts så kontaktar du huvudman: Åsa Ahlgren Peters på asa.ahlgrenpeters@olympicaskolan.com.

  • - Hur gör jag om vi bor i en annan kommun än den förskolan/skolan ligger i? + -

    Eftersom vi är så kallade ”friförskolor” och ”friskolor” så lyder vi under det fria skolvalet, vilket betyder att vi kan ta emot barn oavsett vilken kommun som barnet är skrivet i. Kontakta skolledning om din kommun säger något annat.

  • - Vad innebär syskonförtur? + -

    Syskonförtur innebär att om du har ett barn som redan går på en av våra förskolor eller skolor så har barnets syskon automatiskt förtur. Låt oss säga att det är 8 st i kö till förskolan/skolan när du ställer ditt barn i kö. I exemplet tänker vi också att barn nummer 1 och 2 i vår kö har syskonförtur och har ställt sig i kö före du ställer ditt barn i kö. Ditt barn får då plats 9. Om barnet har ett syskon som redan går hos oss så har barnet första platsen efter eventuella andra syskonförtursbarn, vilket i detta exempel skulle innebära att ditt barn hamnar på plats 3 i den aktuella kön.

  • - Hur ansöker man smidigast? + -

    Du ansöker smidigast här på vår hemsida under ”ansök.” Välj sedan om det är till förskola eller skola.

    Hör av dig till oss om du har funderingar kring ansökningsprocessen, du hittar kontaktuppgifter under ”kontakt.”

  • - När kan man ansöka till skolan? + -

    Du kan söka till skolan så snart ditt barn har fått ett personnummer. Allra säkraste sättet för att få en plats till skolan är i de fall då vi även har en förskola i samma kommun, att ditt barn börjar hos oss redan i förskolan. I annat fall så gäller principen så tidigt som du vill/kan.