Olympica

Nyrenoverade lokaler och ny utomhusmiljö

Vi är så nöjda med de nyrenoverade lokalerna och den nya utomhusmiljön på Olympicaförskolan Leksand.

I den nya och naturnära omgivningen som vi nu befinner oss i har vi möjlighet att ytterligare utveckla vår rörelseprofil. Pedagogerna har varit med och skapat utomhusmiljön som erbjuder barnen att utvecklas individuellt och tillsammans med andra barn. Gården går att dela på två vilket möjliggör att barngruppen kan delas upp vid olika tillfällen och vid behov.