Olympica

Förskollärare Olympicaförskolan Hedemora

Som legitimerad förskollärare har du, tillsammans med arbetslaget, ansvar för den pedagogiska undervisningen och att skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande utifrån förskolans läroplan. Du har viljan att prova och utveckla nya arbetsmetoder samt förmågan att engagera barnen till en lärorik och kreativ undervisning i samarbete med arbetslaget och i dialog med vårdnadshavare. Vi söker dig som har en syn på att barnet kan själv om vi ger barnet möjligheter och utmaningar. Vårt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla barn, där vi erbjuder barnen en spännande och kreativ miljö.

 

Kontakta rektor Carolina Goldberg på carolina.goldberg@olympica.se