Olympica
Flygbild över skog
Viktigt om högstadiet

Lärarbrist på behöriga ämneslärare - Olympicaskolan i Hedemora planerar att endast bedriva F-6-undervisning

2024-03-05
Olympicaskolan har bedrivit verksamhet i Hedemora i 24 års tid och det är den enda av Olympicas tre skolor som har högstadium. Nu finns ett förslag att från och med höstterminen 2024 endast bedriva verksamhet för årskurserna F-6.

“Det är tråkigt men en nödvändig inriktning att avveckla verksamheten för årskurserna 7–9. Vi har sedan en tid haft svårt att rekrytera behörig personal till alla tjänster. Det blir på sikt utmanande för oss att leverera undervisning på den nivå vi vill, och den nivå elever har rätt till”
– säger Fredrik Ahlgren, vd.

Inriktningen om att fortsättningsvis endast bedriva verksamhet för yngre elever, från förskoleklass till årskurs 6 grundar sig i svårigheten att rekrytera behöriga lärare för åk 7–9. Idag har Olympicaskolan en behörighetsnivå på 45% för högstadiet och 82 % för F-6.

Förändringen påverkar främst 75 elever och här pågår dialog med kommunen för att hitta en bra lösning inför hösten. Merparten av eleverna är bosatta i Hedemora kommun men det finns även ett fåtal elever från närliggande kommuner.

”Vi ser positivt på att samla alla resurser på Vasaskolan i Hedemora”
– säger John Steen, förvaltningschef Hedemora kommun.

I nuläget genomförs först och främst fackliga förhandlingar samt genomgång av olika möjligheter till andra tjänster inom Olympica.

Vi förstår att denna information väcker frågor och funderingar även om man inte är direkt drabbad och har därför samlat frågor och svar här.

Frågor om avvecklingen

Hittar du inte svar på dina frågor här så är du välkommen att kontakta Olympica på:
e-post: info@olympica.se
tel: 0225-25 65 00
 • - Vad är det för förändringar som ska ske?  + -

  Olympicaskolan i Hedemora har för avsikt att avveckla högstadieverksamheten från HT24 för att i fortsättningen bedriva en renodlad F-6 verksamhet i de kommuner där vi har skolor.

 • - Vad innebär avvecklingen? + -

  Att de elever som idag går i åk 6, 7 och 8 kommer erbjudas plats på kommunens högstadium till höstterminen 2024. Vi kommer att föra en kontinuerlig dialog med den kommunala skolan för att få en trygg och bra överlämning av eleverna.

 • - Hur många elever påverkas? + -

  Totalt 75 elever i nuvarande åk 6, 7 och 8.

 • - Vad händer med personalen? + -

  Vi har kallat till fackliga förhandlingar samtidigt som vi kommer att prata med personalen om framtida möjligheter att fortsätta arbeta på Olympica.

 • - Kommer det hållas informationsmöten? + -

  Ett personalmöte hölls vecka 10 och ett föräldramöte kommer hållas vecka 11 till vilket en inbjudan har gått ut till berörda elevers vårdnadshavare.

  Kontakta oss på info@olympica.se om du är vårdnadshavare och inte fått inbjudan.

 • - Vad händer med lokalerna?  + -

  Lokalerna kommer att användas till skolans befintliga verksamhet. Plan för detta kommer att påbörjas inom kort.

 • - Varför kommer denna förändring just nu?  + -

  Att denna förändring sker just nu beror på att vi har svårt att rekrytera behöriga ämneslärare till högstadiet. Detta har lett till att vi har en låg andel behöriga lärare i organisationen för åk 7–9, 45% i jämförelse med F-6 där vi har en behörighet på 82%. Till det har vi även haft pensionsavgångar under föregående läsår och det ser inte ut att bli lättare att rekrytera till högstadium framåt.

 • - Har ni informerat personal, elever och vårdnadshavare om förändringen?  + -

  Ja, det har varit viktigt för oss att samtliga berörda får ta del av samlad och tydlig information. Vi har fört samtal med kommunen och informerat all vår personal, samtliga vårdnadshavare, elever och har även bjudit in till ett föräldramöte vecka 11.
  Vi har även samlat informationen på vår hemsida för alla att läsa.

 • - Påverkar detta F-6 på något vis? + -

  Verksamheten i F-6 påverkas inte negativt. Med en behörighetsnivå på 82% och en uppåtgående trend, kan vi fortsätta att leverera den högkvalitativa undervisning vi strävar efter och framåt även utveckla den.