Olympica

Informationsmöte Olympicaförskolan Håksberg

Bästa vårdnadshavare till barn på förskolan i Håksberg.

Som många känner till har Olympica ansökt om att starta förskola i Håksberg (i samma lokaler där den nuvarande kommunala förskolan har verksamhet). Kommunen har tagit ett beslut att stänga förskolan i augusti och erbjuda inskrivna barn plats i Marnäs. Det kommunala beslutet är överklagat till förvaltningsrätten i Falun och dom väntas närmaste tiden. 

Ni vårdnadshavare har också fått info från kommunen om att ansöka om plats senast 15 mars till Marnäs.

Vi får många frågor från föräldrar kring ifall vi ska öppna, vad som händer med förskolan osv.

I skrivande stund sitter inte vi på alla svar, men vi tror att vi har mer fakta den 7 mars. Ni kallas därmed till ett informationsmöte måndagen 7 mars kl. 17:00 i matsalen på Olympicaskolan Håksberg. Ingen föranmälan krävs.

Tid och plats

  • Måndag 7 mars 2022 kl. 17:00
  • Matsalen på Olympicaskolan Håksberg

Önskar alla ett trevligt sportlov och varmt välkomna 7 mars!