Olympica

Information om högstadiet i Hedemora

Flygbild över skog

Olympicaskolan har bedrivit verksamhet i Hedemora i 24 års tid och det är den enda av Olympicas tre skolor som har högstadium. Nu finns ett förslag att från och med höstterminen 2024 endast bedriva verksamhet för årskurserna F-6.  

Läs mer här