Olympica

Klagomålshantering

Har du klagomål eller övrig feedback på vår verksamhet? Läs noga igenom hur du ska gå tillväga nedan.

  1. Kontakta berörd eller ansvarig personal
  2. Kontakta rektor
  3. Anmäl till huvudman

Steg 1

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål ska du i första hand ta det med berörd eller ansvarig personal.

Steg 2

Är du inte nöjd med hur ditt klagomål behandlas eller reds ut tar du klagomålet vidare genom att kontakta rektor. Kontaktuppgifter hittar du på olympica.se/kontakt.

När rektor mottagit klagomålet lämnas en skriftlig bekräftelse till dig så att du vet att rektor har mottagit ditt klagomål. Rektor handlägger klagomålet skyndsamt och huvudmannen informeras. När klagomålet är utrett kommer ett skriftligt besked att skickas till dig där det beskrivs hur ärendet hanterats av skolan.

Klicka här för att kontakta rektor.

Steg 3

Om du anser att ärendet inte är utrett eller att situationen består tar du kontakt med verksamhetens huvudman som företräds av skolchefen genom att anmäla ditt klagomål här. När huvudmannen mottagit klagomålet lämnas en bekräftelse till dig. Huvudmannen behandlar ärendet skyndsamt. När huvudmannen utrett klagomålet och fattat ett beslut skickas beslutet till dig enligt den kommunikationsväg som valts.

Klicka här för att komma till anmälan.