Olympica

Domänbyte

Hej!

I sommar har vi bytt domän för alla e-mailadresser, vilket innebär att vi har gått från till exempel info@olympicaskolan.com till info@olympica.se. I samband med bytet kan det vara så att vi inte har fått ditt meddelande. Om du inte har fått svar på ditt meddelande senast fredagen den sjätte augusti, vänligen kontakta vår skoladministratör Magdalena Johansson på magdalena.johansson@olympica.se eller 0225-256502.